Kategoria: Ajankohtaiset

Hyvinkään Sairaalanmäki

Luotettavuus ja hyvä hinta ratkaisivat, kun urakoitsija päätyi terästoimittajavalinnassa BE Groupiin Hyvinkään Sairaalanmäen hankkeessa.
– Kun valmistus alkoi, olemme ostaneet BE Groupilta palkkeja valmiiksi sahattuina ja levyjä leikkeet valmiiksi tehtyinä niin paljon kuin mahdollista. Kun teen konepajakuvat, erittelen niistä BE Groupille materiaalit, jotka menevät heillä esivalmistukseen. Esivalmistusta hyödynnetään sen verran kuin aikataulut sallivat, kaikkea ei voi tilata esivalmistettuna, kertoo työnjohdosta vastaava projektipäällikkö Krista Näppä.
– Kriittiset kohdat työmaalla vaativat usein toimituksen liki heti, Lahden Tasopalvelun toimitusjohtaja Harri Seroff lisää.

Tutustu hankkeeseen Teräsrakenne-lehdessä

Logomon silta

Rakenteilla oleva Logomon silta lyhentää merkittävästi kävelymatkaa Turun keskustasta Logomon suuntaan. BE Group toimitti liki 900 terästonnin hankkeessa lähes kaikki sillan rakenteet esivalmisteltuina. BE Group oli sekä kustannusten että toimitusvarmuuden näkökulmasta paras kumppani, toteaa hanketta vetävän JPV Engineeringin toimitusjohtaja Petri Väisänen.

Aiheesta lisää Teräsrakenne-lehdessä

Meriteollisuus jatkaa vahvana

Maailmalla on meneillään vahva risteilijälaivojen tilaus-boomi ja tämä on näkynyt vahvasti myös Suomessa. Kasvu on alalla voimakasta ja vakaata; Tilauskirjat ovat täynnä monella jopa vuodelle 2024.

Meriteollisuuden menetyksellä on merkitystä myös laajemmin. Turun yliopiston Brahea-keskuksen juuri valmistuneen tutkimuksen mukaan Telakan taloudelliset vaikutukset ovat suurimmat Varsinais-Suomessa kaikilla mittareilla mitattuina. Telakka on erittäin merkittävä paikallinen toimija Turun talousalueella ja Varsinais-Suomessa, mutta sen vaikutukset ulottuvat koko maahan ja liiketoiminnan globaalisuudesta johtuen myös ympäri maailmaa.

Telakan toiminta työllistääkin tällä hetkellä suoraan Suomessa noin 3 200 henkilöä ja välillisesti 2 600 henkilöä henkilötyövuosina. Tutkimuksen mukaan telakan suora työllistämisvaikutus kasvaa jopa 20 000 henkilöön ja tuotantovolyymi yli kaksinkertaiseksi nykyisestä 2020-luvun alkupuolella. Telakan ja sen suorien toimittajien telakkaan liittyvä yhteenlaskettu liikevaihto on n. 1,3 miljardia euroa. Telakka on myös tärkeä vientitulojen lähde: yhden laivatoimituksen arvo on noin 1 % koko Suomen vuotuisen viennin arvosta.

Erityisen positiivista on se, että meriteollisuuden menestys on kohdannut laajasti myös muita toimijoita. Raumalla valmistellaan juuri tällä hetkellä Merivoimien korvetteja ja Helsingin telakka on julkistanut valmistelevansa innovatiivisen ja ympäristöystävällisen luksusristeilyaluksen rakentamista, joka kykenee toimimaan vaikeissa jääolosuhteissa esim. napaseuduilla. Telakoiden lisäksi myös alihankintasektori on saanut jo osansa menestyksestä. Olemme olleet yhtiönä mukana e sim. Lahden seudun tilaisuuksissa, joissa eri meriteollisuusyritykset etsivät uusia laadukkaita yhteistyökumppaneita.

Taloudellisen toimeliaisuuden kasvaessa on huomattava, että me Suomessa siirrymme jatkossa tilanteeseen, jossa eri yritykset myös kilpailevat samoista resursseista. Varsinais-Suomessa tämä tilanne voi olla jo totta meriteollisuuden ja Uudenkaupungin autotehtaan välillä.

Tässä nykyisessä tai tulevassa resurssien niukkuus – tilanteessa meriteollisuuden toimijoiden on syytä löytää riittävää, ja joustavaa, kapasiteettia toimitusten huippukohtiin. Näin laivat lähtevät ajoissa jatkossakin asiakkaille.

Turun telakan välittömässä läheisyydessä me olemme se meriteollisuuden toimija, jolta telakat ja telakoiden alihankkijan löytävät apua materiaalien- ja palveluiden osalta – BE Group One Stop Partner in Steel and Aluminium Business.


Kimmo Kuokkanen
Myyntipäällikkö, Turku

12.2.2018

BE Groupilla toimialan paras NPS!

Olemme taas tehneet vuosittaisen asiakastyytyväisyystutkimuksen. Asiakkaidemme mielestä kykymme ratkaista kokonaisuuksia, One Stop Partner-strategiamme mukaisesti, on kehittynyt hyvin positiivisesti jo 2 vuotta peräjälkeen. Myös NPS-mittarin (Net Promoter Score) tulos oli positiivisuudessaan miellyttävä yllätys eli +54 (2016: +45).

Hukan arvo on suoraan verrannollinen levyn hintaan

Levyn paino 4800 kg
Leikkeiden paino 2448 kg

Hukka 49 %

Huonon täytön johdosta materiaali kaksinkertaistuu = kappaleen raaka-aineen hinta tuplaantuu!

Levyn paino 4800 kg
Leikkeiden paino 3456 kg

Hukka 28 %

BE Group optimoi hukan sijoittelemalla monen asiakkaan osia samalle levylle: oli vähän kiire…

Levyn paino 4800 kg
Leikkeiden paino 3792 kg

Hukka 21 %

BE Group optimoi hukan sijoittelemalla monen asiakkaan osia samalle levylle: lähes ideaalitilanne.

Pääomien tehokas käyttö

Oma esikäsittely sitoo pääomia varastoon, tuotantoon ja maksuaikaan.
Esikäsittelyn ostaminen pienentää sidottua pääomaa huomattavasti. Rahoituspalvelun avulla voidaan saavuttaa tilanne, jossa (BE Groupin) asiakas saa rahat tuotteestaan ennen kuin maksaa BE Groupin laskun!