Pääomien tehokas käyttö

Oma esikäsittely sitoo pääomia varastoon, tuotantoon ja maksuaikaan.
Esikäsittelyn ostaminen pienentää sidottua pääomaa huomattavasti. Rahoituspalvelun avulla voidaan saavuttaa tilanne, jossa (BE Groupin) asiakas saa rahat tuotteestaan ennen kuin maksaa BE Groupin laskun!
Takaisin