Säästölaskuri

Muuta laskimeen omaan liiketoimintaasi sopivat arvot. Näin voit tehdä yksinkertaisen ”MAKE or BUY”-analyysin tuotantoosi ja/tai tuleviin investointeihisi liittyen. Huomaa materiaalihukan merkitys ja pääomien tehokas käyttö.

Laske säästösi
Investoinnit laitteistoon
Korko:
0 euroa
Käytt.kust.:
0 euroa
Poistot/vuosi:
0 euroa
Kokonaiskustannukset:
0 euroa/vuosi
Varastointi- ja hukkakustannukset
Varastokustannukset:
0 euroa
Hukkakustannukset:
0 euroa
Hukan tuotto:
0 euroa
Kokonaiskustannukset:
0 euroa/vuosi
Palkkakustannukset
Palkat:
0 euroa
Yhteensä:
0 euroa/vuosi
Laitteiden ja varaston kustannukset
Vuokrakulut:
0 euroa
Lämmitys-/sähkökust.:
0 euroa
Tilainvestointi
0 euroa
Kokonaiskustannukset:
0 euroa/vuosi
Kokonaiskustannukset
Laitteisto:
0 euroa/vuosi
Varastointi- ja hukkakustannukset:
0 euroa/vuosi
Palkkakustannukset:
0 euroa/vuosi
Laitteet ja varastointi:
0 euroa/vuosi
Nykyiset kokonaiskustannukset:
0 euroa/vuosi
Työ:
0 euroa/tonni
Työ ja raaka-aineet:
0 euroa/tonni
BE Groupilta ostettaessa saatavat säästöt
Ostot:
0
tonnia/vuosi
Ulkoinen ostohinta BE Groupilta:
0
euroa/tonni
Yhteensä:
0
euroa/vuosi
Asiakkaan kustannusten lasku:
0
euroa/tonni
Yhteensä:
0
euroa/vuosi